Vanliga frågor och svar

Vi besvarar gärna dina frågor ...

Hur tillagar man de perfekta pommes fritesen?

Läs våra 10 gyllene regler vid fritering av pommes frites:

1
2
3
4(1)
5
6
7
8
9
10
11
12

Hur kan Farm Frites garantera en jämn kvalitet hos sin produkter?

Farm Frites kan garantera en hög och jämn kvalitet på sina produkter tack vare att vi tillämpar strikta urvalskriterier för potatisarna. Dessutom förädlar vi produkterna enligt mycket stränga specifikationer och levererar endast slutprodukter som uppfyller samtliga av våra mycket hårda kvalitetskrav.

Varför beslutade Farm Frites att börja använda hållbar palmolja?

Farm Frites använder hållbar palmolja för att det ligger i linje med företagets åtagande att respektera och skydda miljön.

Innehåller produkterna från Farm Frites några genetiskt modifierade organismer? 

Nej, alla produkter från Farm Frites är helt fria från genetiskt modifierade organismer (GMOs).

Använder Farm Frites återvinningsbart förpackningsmaterial?

Ja, Farm Frites använder återvinningsbart förpackningsmaterial.

Erbjuder Farm Frites någon typ av lösning för snabbare tillagning under rusningstid?

Konceptet Fast Fry från Farm Frites tillhandahåller en produkt av hög kvalitet som kan tillagas dubbelt så snabbt som de vanliga produkterna. Halva tillagningstiden alltså! Tack vare detta kan du sälja dubbelt så många portioner på samma tid. Titta i katalogen på denna webbplats för att få mer information om hela vår produktportfölj, bland annat Fast Fry (Sortiment, Pommes frites).

Vad menas med termen ”fryskylda”? 

Produkter i sortimentet ”Fryskylda” (Freeze chill) är djupfrysta produkter som kan förvaras i kyl vid max +4 °C i upp till sju dagar efter att de tinats upp.