Vår ledningsgrupp

Möt vår ledningsgrupp ...

Warden Zuketto

 Warden Zuketto, VD

”Jag är så otroligt stolt över ’vårt’ familjeföretag, våra anställda och våra produkter. Entreprenörskap ligger i våra gener och vi måste främja denna anda varje dag. Alla gör vi misstag ibland men vi måste alltid försöka! Vi samarbetar på en grundval av förtroende, respekt och att vi lyssnar på varandra. Detta är nyckeln till ett bra samarbete kollegor emellan. Vi känner att vi äger våra respektive arbetsuppgifter och axlar det ansvar som kommer med dessa arbetsuppgifter. Allt detta leder till fantastiska resultat! Kompisar, pommes frites och skoj, det är det som är vår linje.”

Leon Boer

Leon Boer, chef för upphandlingen av potatis

”Kunskaperna om potatis i Farm Frites-koncernen är de bästa i hela branschen. Tack vare att vi har gjort en solid integrering av hela distributionskedjan kan vi erbjuda produkter av absolut toppkvalitet, till förmån för våra lantbrukare, partner och kunder. Vårt jordbruksarv är det bästa fundamentet för att ingå partnerskap med våra leverantörer. Vi kan det här med potatis, vi är NUMMER ETT VAD GÄLLER POTATIS!”

Eric Van Steekelenburg

Eric van Steekelenburg, ekonomichef  

”För mig representerar Farm Frites dynamik. Inte bara för att vi anpassar oss efter de ständiga förändringarna inom jordbruket utan också för att vi hela tiden utvecklar koncernen. Farm Frites har en stor tillväxtpotential och vår globala expansion är därför inte en slump. Medarbetarna är extremt engagerade och de strävar hela tiden efter att bli bättre. Varje dag på Farm Frites är en utmaning som jag antar med entusiasm och energi.”