Bæredygtighed

wereldbol

Sammen dyrker vi en grønnere verden

Verden er ved at omstille sig til en bæredygtig økonomi. Som en globalt førende fødevareproducent har Farm Frites både muligheden og ansvaret for at fremskynde denne forandring.

Kartofler er indeholder vigtige næringsstoffer og er en vigtig afgrøde, når der skal skaffes mad til verdens voksende befolkning. Som en vigtig aktør på området går vi forrest i kampen for at gøre hele kartoffelforsyningskæden mere bæredygtig, fra jord til bord. Ved at samarbejde med avlere, leverandører, kunder, regeringer og uddannelsesinstitutioner kan vi sikre, at alle kan nyde velsmagende kartoffelprodukter i dag og i fremtiden. Læs mere om, hvordan vi arbejder mod en grønnere fremtid inden for vores syv fokusområder.

Film om vores bæredygtighedsrapport 2022

Klimaforandringer og energi

Reducering af CO2-udledning er afgørende for at standse klimaforandringerne. Hos Farm Frites bidrager vi til den global bestræbelse på to måder. For det første fremmer vi vores energieffektivitet, hvilket betyder, at vi kan producere flere produkter med mindre energi, primært ved at optimere vores produktionslinjer. Vi øger også vores brug af vedvarende energi, såsom bioenergi, vind-, vand- og solenergi.

Bæredygtigt landbrug

Som den fjerdestørste fødevareafgrøde i verden spiller kartoflen en uundværlig rolle i det globale landbrug. Den er ikke alene nærende, alsidig og omkostningseffektiv, men også en af de grønneste afgrøder, når det gælder udledning af drivhusgasser og brug af vand. Derfor mener Farm Frites, at bæredygtig kartoffeldyrkning er en hjørnesten i skabelsen af en grøn fremtid. Hver dag er vores målsætning at gøre kartoffeldyrkning mere bæredygtig i et forsøg på at minimere vores indvirkning på økosystemer og biodiversitet.

Vandforvaltning

Vandmangel er et globalt problem med vidtrækkende konsekvenser for både menneskers velbefindende og den økologiske balance. Farm Frites går stærkt ind for bæredygtig ressourceforvaltning og på at reducere sit ferskvandsforbrug. Det opnår vi ved at gøre vores produktion mere vandbesparende og ved at øge andelen af vand, som vi genbruger med vandrensningsteknikker som f.eks. omvendt osmose.

Bæredygtig emballage

Farm Frites bruger emballage med mindst mulige miljøpåvirkning. Vi minimerer mængden af nødvendigt emballagemateriale og bruger fuldt genanvendelige materialer, samtidig med at vi sikrer, at kvaliteten af vores produkter bevares fuldt ud.

Produkt

Farm Frites er dedikeret til konsekvent at levere kartoffelprodukter af fremragende kvalitet med den højeste sikkerhed samtidig med, at vi opretholder de højeste standarder for gennemsigtighed og ansvarlig markedsføring. Vores ultimative mål er ikke bare at opfylde, men at overgå vores kunders forventninger. Ved at tilbyde næringsrige, ansvarligt producerede produkter vinder og opretholder vi tilliden hos forbrugerne, der nyder vores kartoffelprodukter.

Madspild

Minimering af madspild øger fødevaretilgængeligheden for de mest sårbare, mindsker miljøbelastningen og modvirker klimaforandringer. Hele vores produktionsproces er indrettet til at sikre næsten fuld udnyttelse af vores kartofler, og over 99% af vores kartofler bliver enten brugt eller genbrugt.

Mennesker og samfund

Vores medarbejdere er virksomhedens bankende hjerte. Deres dygtighed, drivkraft og dedikation gør det muligt for os at gøre det bedre hver dag. Vi er stolte af at fremme et inkluderende arbejdsmiljø, der værdsætter mangfoldighed og giver enkeltpersoner mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Udover driften af vores kontorer og fabrikker er vi også dybt engagerede i at hjælpe de samfund, vi er en del af, med at trives, som gode naboer og aktive bidragydere.

Sus qoute

Vi er ikke bare en fødevareproducent, men en aktiv spiller i den bæredygtige revolution.

Piet de Bruijne - Direktør hos Farm Frites

image-sus-report-2022-open landscape

Farm Frites’ bæredygtighedsrapport

Ønsker du yderligere information om bæredygtighed hos Farm Frites? Download vores bæredygtighedsrapport 2022, 'Sammen dyrker vi en grønnere verden'.

location icon

Har du spørgsmål? Vi er her og hjælper dig gerne.