Jan Maes

Jan Maes z belgického Lommelu, kde sídlí výrobní závody Farm Frites – pracuje v oddělení kvality Farm Frites téměř rok. Oficiální název této pozice je „inženýr projektové kvality“. „Je to trochu jazykolam,“ říká.

„Na této nové pozici zodpovídám za spoustu projektů souvisejících s kvalitou,“ vysvětluje Jan. „Příkladem je, když společně s projektovým týmem procházím aktuální plány a pomocí analýzy rizik odhadujeme dopředu jakákoli potenciální nebezpečí v oblasti bezpečnosti potravin. V pozdější fázi mohu v případě potřeby upravit analýzu a procedury v rámci HACCP. Na mém stole častokrát přistanou i menší projekty a školení. Sám sebe vnímám jako ‚všestrannou‘ osobu v rámci oddělení kvality.“

Jan

„Farm Frites je fantastická firma, kde skutečně vnímám dokonalou rovnováhu mezi elánem rodinné firmy a vůlí a vizí stát se globálním lídrem celého odvětví. Pracuji zde zatím pouze rok. I dříve jsem pracoval v bramborářském odvětví, takže přijít do společnosti věnující se zpracování brambor bylo trochu jako návrat domů. A jako člověk, který se narodil a vyrostl v Lommelu, beru jako fantastický bonus, že jsem tohle všechno našel kousek od domu!“

„Má práce ve společnosti Farm Frites je mimořádná díky rozmanitosti. Na jedné straně je zde mnoho různých pracovních úkolů, ve výrobě i u stolu, a na druhé straně se jednotlivé projekty od sebe navzájem liší. Žádné dva dny nejsou stejné.“

„V minulém roce jsem dohlížel na instalaci a analýzu HACCP u nových zařízení jako velikostní třídič a nový tvarovací stroj. Kromě toho jsem vyvinul nový způsob, jak v lommelském závodě řešit krizový management. Mezi další projekty patří vývoj nového postupu, který jasně popisuje pravidla, která musí smluvní partneři a třetí strany při práci v našem závodě dodržovat. Nadstavbou tohoto postupu je školení, které mohou smluvní partneři a třetí strany od nynějška každý rok absolvovat. Školení se budou odehrávat ve zcela novém školicím středisku vedle recepce.“

„První věcí, kterou si u kolegů ve Farm Frites všimnete, je osobní přístup, loajalita a ochota pomáhat.

Přestože všichni z nás máme občas potíže, pracovní atmosféra je vždy fantastická! Mnoho z mých kolegů pracuje ve společnosti Farm Frites již dlouho a jsou vždy ochotni věnovat vám čas a podělit se o své bohaté zkušenosti. Jeden z mých kolegů občas přirovnává Farm Frites k velkému rybníku. Pokud si uchováte osobní přístup, můžete v tomto rybníku s radostí plavat velmi dlouho.“