Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny online služby a interaktivní služby, které společnost Farm Frites nabízí.

Společnost Farm Frites přikládá velký význam kvalitě v nejširším slova smyslu. To samozřejmě platí i pro ochranu soukromí a osobních údajů. S vašimi osobními údaji budeme vždy zacházet opatrně a uděláme vše pro to, abychom zajistili, že nebudou použity protiprávně. To znamená, že osobní údaje budou použity pouze pro účely, pro které jste je společnosti Farm Frites poskytli. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje obecné informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Za zpracování vašich údajů prostřednictvím těchto webových stránek odpovídá společnost Farm Frites.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Farm Frites International B.V.
Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn
Nizozemsko

Kontakt pro všeobecné informace:

info@farmfrites.com
+31 (0)181 466888
+31 (0)181 461350

Osobní údaje
Co jsou to osobní údaje? Osobní údaje jsou všechny údaje, které nám umožňují identifikovat vás jako konkrétní osobu, například vaše jméno a e-mailová adresa.

Na našich webových stránkách se na několika místech nachází kontaktní formulář. Tento kontaktní formulář můžete vyplnit a požádat o to, aby vás společnost Farm Frites kontaktovala, nebo jeho prostřednictvím položit dotaz. Společnost Farm Frites použije vámi poskytnuté údaje pouze k tomuto účelu. Vaše osobní údaje například neprodáváme jiným stranám.

Pokud nám zašlete e-mail s dotazem nebo žádostí, bude vaše e-mailová adresa použita pouze k odpovědi na váš dotaz nebo žádost.

Pokud nám zákon neukládá jiný postup, vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné.

Informace, které společnosti Farm Frites poskytnete prostřednictvím webových stránek, mohou být případně předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP"), například proto, že společnost Farm Frites ukládá informace na serverech umístěných mimo EHP. V takovém případě zajistíme, aby před jejich předáním byla ošetřena vaše práva na ochranu osobních údajů.

Soubory cookie 
Společnost Farm Frites používá na svých webových stránkách soubory cookie. Podrobně je tato skutečnost popsána v našich zásadách používání souborů cookie.

Odkazy na webových stránkách
Loga sociálních médií na našich webových stránkách obsahují pouze odkazy na příslušné stránky sociálních médií. Pokud na tyto odkazy kliknete, vaše osobní údaje budou zpracovány příslušnou službou provozující dané sociální médium, a nikoliv tedy společností Farm Frites.

Vaše práva
Upozorňujeme, že máte právo přístupu ke svým osobním údajům, které zpracováváme. Máte také právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů. Za tímto účelem nám můžete podat písemnou žádost. Pokud si přejete nahlédnout do svých osobních údajů, které zpracováváme, obdržíte od nás přehled těchto údajů do čtyř týdnů od podání žádosti. Pokud se ukáže, že osobní údaje, které zpracováváme, obsahují nepřesnosti, můžete nás požádat o opravu, doplnění, vymazání nebo omezení zpracování těchto údajů.

Žádosti založené na právu přístupu, právu na opravu a/nebo námitku vůči zpracování můžete zasílat na výše uvedenou adresu.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Farm Frites
Společnost Farm Frites si vyhrazuje právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Změny budou zveřejněny na těchto webových stránkách. 

Datum poslední verze: 25. ledna 2022

location icon

Máte otázky? Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.