Udržitelnost

wereldbol

Společně pěstujeme zelenější planetu

Svět přechází na udržitelné hospodářství. Jako přední světový výrobce potravin má společnost Farm Frites příležitost tuto změnu urychlit a zároveň i odpovědnost za její realizaci.

Brambory, plné životně důležitých živin, jsou nezbytnou plodinou při zajišťování dostatku potravin pro rostoucí světovou populaci. Jako klíčový hráč v této oblasti stojíme v čele úsilí o udržitelnost celého dodavatelského řetězce brambor, od farmy až po vidličku. Spoluprací se zemědělci, dodavateli, zákazníky, vládami a vzdělávacími institucemi můžeme zajistit, aby si dnes i zítra všichni mohli vychutnat lahodné bramborové výrobky. Přečtěte si více o tom, jak pracujeme na ekologičtější budoucnosti v našich sedmi zájmových oblastech.

Film Zpráva o udržitelnosti pro rok 2022

Změna klimatu a energie

Zásadní význam pro zastavení klimatických změn má snižování emisí uhlíku. Ve společnosti Farm Frites k tomuto celosvětovému úsilí přispíváme dvěma způsoby. Zaprvé zlepšujeme naši energetickou účinnost, což znamená, že můžeme vyrábět více produktů s menší spotřebou energie, a to především v důsledku optimalizace našich výrobních linek. Zvyšujeme také podíl obnovitelných zdrojů energie, jako je bioenergie, větrná, vodní a solární energie.

Udržitelné zemědělství

Jako čtvrtá nejvýznamnější potravinářská plodina na světě mají brambory nezastupitelnou roli v celosvětovém zemědělství. Nejenže jsou výživné, všestranně použitelné a nákladově efektivní, ale jsou také jednou z „nejzelenějších“ plodin, pokud jde o emise skleníkových plynů a spotřebu vody. Proto společnost Farm Frites věří, že udržitelné pěstování brambor je základním kamenem zeleného zítřka. Každý den se snažíme o udržitelnější pěstování brambor, abychom minimalizovali dopad na ekosystémy a biologickou rozmanitost.

Hospodaření s vodou

Nedostatek vody představuje celosvětovou krizi s dalekosáhlými důsledky pro blahobyt lidí i ekologickou rovnováhu. Společnost Farm Frites se důsledně zasazuje o udržitelné hospodaření se zdroji sladké vody a o snižování její spotřeby. Toho dosahujeme tím, že zefektivňujeme naši výrobu a zvyšujeme podíl recyklované vody, a to prostřednictvím technik čištění vody, jako je reverzní osmóza.

Udržitelné balení

Společnost Farm Frites používá obaly s co nejmenším dopadem na životní prostředí. To zahrnuje minimalizaci množství potřebného obalového materiálu a používání plně recyklovatelných materiálů, přičemž se dbá na to, aby kvalita našich výrobků zůstala plně zachována.

Výrobek

Společnost Farm Frites si předsevzala dodávat trvale bramborové výrobky vynikající kvality splňující přísné standardy bezpečnosti a zároveň dodržovat nejvyšší úroveň transparentnosti a odpovědného marketingu. Naším hlavním cílem je nejen plnit, ale i překonávat vyvíjející se očekávání našich zákazníků. Nabídkou nutričně bohaté a odpovědně vyráběné produkce si neustále získáváme a udržujeme důvěru spotřebitelů, kteří si naše bramborové výrobky vychutnávají po celém světě.

Plýtvání potravinami

Omezování plýtvání potravinami zvyšuje dostupnost potravin pro nejzranitelnější skupiny obyvatel, zmírňuje dopad na životní prostředí a bojuje proti změně klimatu. Celý náš výrobní proces je nastaven tak, aby zajistil téměř plné využití našich brambor, přičemž více než 99 % z nich je buď spotřebováno, nebo znovu použito.

Lidé a okolní společnost

Naši lidé jsou tepajícím srdcem naší společnosti. Jejich dovednosti, odhodlání a obětavost nám umožňují dosahovat každý den lepších výsledků. Jsme hrdí na to, že pěstujeme inkluzivní pracovní prostředí, které oceňuje rozmanitost a umožňuje jednotlivcům naplno rozvinout svůj potenciál. I za hranicemi našich kanceláří a továren jsme jako dobří sousedé a aktivní přispěvatelé pevně odhodláni pomáhat k rozkvětu společenství, jichž jsme součástí.

Sus qoute

Nejsme jen výrobcem potravin, ale i aktivním účastníkem revoluce udržitelného rozvoje.

Piet de Bruijne – předseda představenstva společnosti Farm Frites

image-sus-report-2022-open landscape

Zpráva o udržitelnosti společnosti Farm Frites

Máte zájem dozvědět se více o udržitelnosti ve společnosti Farm Frites? Stáhněte si naši zprávu o udržitelnosti z roku 2022 „Společně pěstujeme zelenější planetu“.

Úplné znění zprávy o udržitelnosti za rok 2022 - anglicky
Shrnutí zprávy o udržitelnosti za rok 2022 - česky

location icon

Máte otázky? Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.