Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin je ve společnosti Farm Frites vždy na prvním místě. Maximálně se snažíme, abychom mohli zaručit bezpečnost našich výrobků. Bezpečnost potravin začíná u zdroje – u brambor. Farm Frites používá různé systémy kontroly úrody a zajištění neustálé sledovatelnosti.

 

Bezpečnost potravin

Společnost Farm Frites se maximálně snaží, aby zajistila bezpečnost svých potravinářských produktů. Každý pěstitel Farm Frites, ať už se nalézá kdekoli ve světě, musí mít globální certifikaci GAP pro potravinářskou bezpečnost. Platí rovněž další místní certifikační schémata potravinářské bezpečnosti, například VVA nebo Vegaplan v západní Evropě.

Certifikace potravinářské bezpečnosti zajišťuje, že se v daném regionu či zemi dodržují normy týkající se hygieny a bezpečné výroby potravin. Každý rok nezávislý auditor zhodnotí, zda daný pěstitel vyhovuje podmínkám v oblasti potravinářské bezpečnosti. Všichni pěstitelé musí rovněž jeden týden před dodávkou doložit záznamy svého programu hnojení a prokázat, že se během pěstování používaly pouze povolené prostředky na ochranu úrody.

 

Předběžné testování a systémy řízení kvality

Všechny brambory určené ke zpracování se nejprve testují. Předběžné testování znamená, že se odebere vzorek z pole, když se brambory vyorávají a probíhá doprava do výrobního závodu. Tak se stanoví kvalita, abychom přesně věděli, na jaké produkty lze dané brambory použít.

Odebíráme také vzorky z uskladněných brambor, abychom přesně znali kvalitu brambor uskladněných v jednotlivých lokalitách. Hodnotíme průměrnou délku, velikost, množství kazů a specifickou hustotu, neboť tyto faktory se během skladování nemění. Vzorky se znovu odebírají těsně před dodávkou a v tomto okamžiku se rovněž hodnotí barva při vaření.

Mg 8935 Small

 

Kontrolní systémy

 

 Celosvětové

Monitorovací program společnosti Farm Frites slouží ke každotýdenní kontrole všech bramborových polí během pěstování a pro tento účel se používá kontrolní seznam. Tímto způsobem lze plánovat hnojení a zavlažování a lze předcházet chorobám a dalším defektům.

Používáme širokou škálu moderních technologií, jež zajišťují efektivní využití vody, hnojiv a pesticidů:

Kontrolujeme vlhkost půdy pomocí snímačů a optimalizujeme tak zavlažovací program;

Kontrolujeme riziko chorob a omezujeme používání pesticidů pomocí meteorologických stanic v kombinaci s DSS (systémy pro podporu rozhodování).

 

Západní Evropa

Zásadní je sledovatelnost. Program Crop-R je v oblasti zajištění sledovatelnosti výborným nástrojem; pěstitelé vkládají do tohoto programu svá bramborová pole, takže sektory jsou zmapované do posledního detailu. 

Sledujeme hladiny hnojiv v půdě, sklizni a bramborách pomocí snímačů, díky čemuž můžeme používání hnojiv optimalizovat.

Bodemsensor Small