Prohlídka Farmy

V roce 2015 jsme zahájili partnerství s potravinovými řetězci Bayer a Kellogg‘s. Cílem je zdokonalovat postup udržitelného pěstování brambor. Jednou za rok pořádáme akci „Tour de Farm“ (Farmářský den), na které probíráme prioritní témata v odvětví pěstování brambor / dodavatelského řetězce v odvětví brambor. K účasti zveme všechny naše dodavatele brambor a tyto akce se těší velké účasti.

Co nám dalo partnerství se společností Bayer?

Walter Everaert-Roekens – pěstitel brambor:

„Otevřeli jsme naše hospodářství pro Tour de Farm, ze které se vyklubala velmi příjemná a zajímavá akce. Hovořilo se o různých tématech, včetně problému erozí v našem regionu. Již jsme si zjišťovali údaje o možnosti přehrady a systému hrází, které by zamezily problému nadměrného množství vody a vymývání pesticidů. Díky této spolupráci jsme si o tomto tématu utvořili jasnou představu a investovali jsme do stroje. Od té doby používáme prahovou technologii na všech našich polích s brambory na kopcích kolem Leuvenu.“

„Naléhavě si uvědomuji problémy týkající se bezpečného zacházení s pesticidy. Ta ukázka mi otevřela oči, pokud jde o rizika, a od té doby, když pracuji s pesticidy, používám vždy brýle i rukavice. Určitě mi ukázala tu správnou cestu!“

 

Touer De Farm 1

 Více informací naleznete v naší Zprávě o udržitelnosti pro rok 2022.