Společnost Farm Frites si vede dobře v otázce transparentnosti a udržitelnosti

Listopad 2017, Oudenhoorn, Nizozemsko

V posledním roce společnost Farm Frites aktualizovala svou strategii udržitelnosti a stala se průkopníkem udržitelnosti v řetězci zpracování brambor. Od farmy až po vidličku, s cílem zásobovat svět na základě spolupráce s farmáři, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami. Ve zprávě o udržitelnosti za rok 2016 se uskutečněný pokrok odráží. Zprávu hodnotilo ministerstvo pro hospodářství a klimatická pravidla nizozemské vlády. Ve srovnávacím testu Transparency získala zpráva 112 bodů. Srovnávací test představuje každoroční vyhodnocení zpráv o udržitelnosti od 500 největších nizozemských firem v oblasti:

·         Komunikace v otázce udržitelnost

·         Transparentnosti hlášení

V průběhu let jsme vykázali zásadní zlepšení. Ve skutečnosti si společnost Farm Frites dnes vede lépe než průměrná velká nizozemská firma. V rámci hranolkářského sektoru patříme mezi lídry.

Zpráva za rok 2017 bude rozsáhlejší, a kromě nizozemských a belgických závodů bude zahrnovat také naše výrobní lokality v Polsku a Egyptě.

Máte otázky?

Info@FarmFrites.com

Sustainability@FarmFrites.com

Celá zpráva: http://sustainabilityreport.farmfrites.com/