Zpráva o udržitelnosti 2022

S velkou radostí vám představujeme Zprávu o udržitelnosti společnosti Farm Frites za rok 2022. Objevte, jak pracujeme na ekologičtějším zítřku.

Celý svět přechází na udržitelnou ekonomiku a společnost Farm Frites se nachází v centru této změny. Naše činnost se dotýká stěžejních oblastí, jako jsou zemědělství, potravinový odpad, hospodaření s vodou a obaly, změnami klimatu a dalších. To pro nás znamená výzvu pozitivně ovlivnit a urychlit tento přechod k lepší a zelenější planetě.

S potěšením tedy oznamujeme vydání naší výroční zprávy o udržitelnosti, ve které se zabýváme pokrokem, jehož jsme v loňském roce dosáhli při plnění našich ekologických cílů, které jsme si stanovili v roce 2018. S hrdostí vám ve zprávě sdělujeme naše úspěchy a zároveň si uvědomujeme oblasti, kde naše úsilí může být a bude posíleno.

Zpráva se blíže věnuje take krokům, které podnikáme k přeměně našeho provozu. Od solárních panelů na střechách továren až po vývoj nových udržitelnějších odrůd brambor. Od školení pracovníků v továrnách pro dosažení optimální produktivity až po minimalizaci plýtvání potravinového odpadu, zpracováním co největšího množství brambor. Veškerý pokrok, kterého dosahujeme je samozřejmě výsledkem úsilí našeho neuvěřitelného týmu více než 1500 zaměstnanců. Zpráva obsahuje rozhovory s několika našimi kolegy, kteří se s námi o svoje nadšení a odborné znalosti v oblasti udržitelného rozvoje podělili.

Stručně řečeno, je nám velkým potěšením sdílet s vámi naši Zprávu o udržitelném rozvoji 2022, protože společně kráčíme na této cestě k ekologičtější planetě.

Přečtěte si shrnutí zprávy udržitelnosti nebo celou zprávu v angličtině zde.