Veselīga dzīvesveida veicināšana

Vairāk nekā ceturtdaļu no mūsu kopējā eļļas patēriņa sastāda veselīgākas alternatīvas, piemēram, saulespuķu eļļa, salīdzinot ar 2012. gadu, kad šis rādītājs bija 6 %. Šo rādītāju ir plānots uzlabot arī turpmāk, jo nākamo gadu laikā mēs plānojam pilnībā aizvietot palmu eļļu. Vēl mēs vēlamies daudz aktīvāk iesaistīties veselīga dzīvesveida veicināšanā, sadarbojoties ar mūsu piegādes ķēdes partneriem.

Zonnebloem