Ilgtspēja

wereldbol

Kopā audzēsim zaļāku planētu

Pasaulē notiek pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku. Kā pasaules vadošajam pārtikas ražotājam Farm Frites ir gan iespēja, gan atbildība paātrināt šīs pārmaiņas.

Kartupeļi, kas ir bagāti ar dzīvībai svarīgām uzturvielām, ir būtiska kultūra, kas nodrošina pārtiku augošajam pasaules iedzīvotāju skaitam. Būdami viens no galvenajiem nozares dalībniekiem, mēs aktīvi darbojamies, lai padarītu ilgtspējīgāku visu kartupeļu piegādes ķēdi – no lauka līdz galdam. Sadarbojoties ar lauksaimniekiem, piegādātājiem, klientiem, valdībām un izglītības iestādēm, mēs varam nodrošināt, ka ikviens var baudīt gardus kartupeļu produktus šodien un rīt. Uzziniet vairāk par to, kā strādājam pie zaļākas nākotnes mūsu septiņās prioritārajās jomās.

2022. gada ilgtspējas ziņojuma video

Klimata pārmaiņas un enerģija

Lai apturētu klimata pārmaiņas, ļoti svarīgi ir samazināt oglekļa emisijas. Farm Frites dod savu ieguldījumu šajos globālajos centienos divējādi. Pirmkārt, mēs uzlabojam savu energoefektivitāti, kas nozīmē, ka varam ražot vairāk produktu, patērējot mazāk enerģijas, galvenokārt optimizējot savas ražošanas līnijas. Mēs arī palielinām atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, piemēram, bioenerģijas, vēja, ūdens un saules enerģijas izmantošanu.

Ilgtspējīga lauksaimniecība

Kartupeļiem kā ceturtajai lielākajai pārtikas kultūrai pasaulē ir neaizstājama loma pasaules mēroga lauksaimniecībā. Tie ir ne tikai barojoši, daudzveidīgi un ekonomiski izdevīgi, bet arī vieni no “zaļākajiem” kultūraugiem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un ūdens patēriņu. Tāpēc Farm Frites uzskata, ka ilgtspējīga kartupeļu audzēšana ir videi draudzīgas nākotnes stūrakmens. Katru dienu mēs strādājam pie tā, lai kartupeļu audzēšana kļūtu ilgtspējīgāka, cenšoties līdz minimumam samazināt ietekmi uz ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību.

Ūdens pārvaldība

Ūdens trūkums ir globāla krīze, kas tālejoši ietekmē gan cilvēku labklājību, gan ekoloģisko līdzsvaru. Farm Frites ir stingri apņēmies ievērot ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanu un samazināt saldūdens patēriņu. Mēs to panākam, padarot mūsu ražošanu ūdens patēriņa ziņā efektīvāku un palielinot atkārtoti izmantojamā ūdens īpatsvaru, izmantojot tādas ūdens attīrīšanas metodes kā reversā osmoze.

Ilgtspējīgs iepakojums

Farm Frites izmanto iepakojumu, kas pēc iespējas mazāk ietekmē vidi. Tas nozīmē, ka līdz minimumam samazinām nepieciešamā iepakojuma materiāla daudzumu, kā arī izmantojam pilnībā pārstrādājamu materiālu, vienlaikus nodrošinot, ka mūsu produktu kvalitāte tiek pilnībā saglabāta.

Produkts

Farm Frites apņemas pastāvīgi piegādāt izcilas kvalitātes un nekaitīgus kartupeļu produktus, vienlaikus ievērojot visaugstākos pārredzamības un atbildīgas tirdzniecības standartus. Mūsu galvenais mērķis ir ne tikai apmierināt, bet arī pārsniegt mūsu klientu mainīgās vēlmes. Piedāvājot uzturvielām bagātus, atbildīgi ražotus produktus, mēs nepārtraukti gūstam un saglabājam to patērētāju uzticību, kuri bauda mūsu kartupeļu produktus visā pasaulē.

Pārtikas atkritumi

Pārtikas atkritumu samazināšana palielina pārtikas pieejamību visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, mazina ietekmi uz vidi un cīnās pret klimata pārmaiņām. Viss mūsu ražošanas process ir izveidots tā, lai nodrošinātu gandrīz pilnīgu mūsu kartupeļu izmantošanu – vairāk nekā 99% kartupeļu tiek izmantoti vai atkārtoti izmantoti.

Cilvēki un kopiena

Cilvēki ir mūsu uzņēmuma dvēsele. Viņu prasmes, spars un aizrautība ļauj mums katru dienu strādāt labāk. Mēs lepojamies ar to, ka veidojam iekļaujošu darba vidi, kurā novērtē daudzveidību un dod iespēju cilvēkiem pilnībā izmantot savu potenciālu. Ārpus mūsu birojiem un rūpnīcām esam cieši apņēmušies palīdzēt kopienām, kurās darbojamies, uzplaukt kā labi kaimiņi un aktīvi līdzstrādnieki.

Sus qoute

Esam ne tikai pārtikas ražotājs, bet arī aktīvs ilgtspējīgas revolūcijas dalībnieks.

Pīts de Brēns (Piet de Bruijne) – Farm Frites priekšsēdētājs

image-sus-report-2022-open landscape

Farm Frites ilgtspējas ziņojums

Vai vēlaties uzzināt vairāk par ilgtspējību Farm Frites? Lejupielādējiet mūsu 2022. gada ilgtspējas ziņojumu “Kopā audzēsim zaļāku planētu”.

location icon

Jautājumi? Mēs esam šeit un labprāt jums palīdzēsim.