Vietējo kopienu iesaistīšana un attīstība

Mēs esam palielinājuši savas investīcijas mūsu vietējo kopienu iniciatīvu atbalstīšanai. Mēs sponsorējam sporta pasākumus, kas veicina aktīvu dzīvesstilu, piemēram, labdarības pasākumus, kas vāc ziedojumus cīņai ar vēzi. Nākamo gadu laikā mēs turpināsim atbalstīt vietējās iniciatīvas.

Img 6456