Ilgtspējas novērtēšanas kontrolsaraksts

Mūsu aprēķini rāda, ka visi mūsu kartupeļi ir sasnieguši vismaz bronzas līmeni, vērtēšanai izmantojot lauksaimnieku ilgtspējības kontrolsarakstu (Farmer Sustainability checklist) ilgtspējīgai lauksaimniecībai. FSA kontrolsaraksts novērtē lauksaimniecības ilgtspējību visdažādākajos aspektos, sākot no ūdens apsaimniekošanas līdz sociāli ekonomiskiem faktoriem. Bronzas līmenis ir sākotnējais līmenis, un nākamajos gados mūsu mērķis būs saglabāt šo rezultātu un proporcionāli palielināt to kartupeļu daļu, kas kvalificējas sudraba un zelta līmeņiem. Mēs turpināsim darbu ar mūsu kartupeļu audzētājiem, lai attīstītu ilgtspējību katrā mūsu piegādes ķēdes posmā.

20090418 01