Ilgtspējīga piegādes ķēde

Efektīva un ilgtspējīga transportēšana un loģistika ir neatņemama mūsu piegādes ķēdes sastāvdaļa. Tas attiecas gan uz visiem pārvadājumiem – gan no lauksaimnieka līdz rūpnīcai, gan no mūsu rūpnīcām līdz noliktavām un tālāk līdz mūsu klientiem vairāk nekā 100 pasaules valstīs.

Mūsu transporta un loģistikas darbībām ir vajadzīgs ievērojams daudzums enerģijas un resursu, jo pa Eiropu kartupeļu izstrādājumi tiek transportēti pa autoceļiem un tuvsatiksmes jūras ceļiem, bet visā pasaulē – pa tālsatiksmes jūras ceļiem. Lai nodrošinātu produktu piegādi mūsu klientiem Eiropā, tai skaitā Apvienotajā Karalistē, kas ir viens no mūsu galvenajiem tirgiem, mēs esam noorganizējuši vairāk nekā 51 000 pārvadājumu, katram veicot vidēji 800 kilometru garu distanci. Pa tālsatiksmes jūras ceļiem tika transportēti 4500 konteineru, katram veicot vidēji 14 500 kilometru garu distanci.

Rsz Farm Logix Trucks