Paziņojums par konfidencialitāti

Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz visiem Farm Frites tiešsaistes un interaktīvajiem pakalpojumiem...

Farm Frites novērtē kvalitāti visplašākajā šī vārda nozīmē. Protams, tas attiecas arī uz jūsu privātuma un personas datu aizsardzību. Mēs vienmēr rūpīgi izturamies pret jūsu datiem un darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tie netiek izmantoti nelikumīgi. Tas nozīmē, ka jūsu dati tiks izmantoti tikai tiem nolūkiem, kuriem jūs tos esat nodevis Farm Frites. Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta vispārīga informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus.Jūsu datu apstrāde, izmantojot šo tīmekļa vietni, ir Farm Frites atbildība.

Mūsu kontaktinformācija:

Farm Frites International B.V.
Molendijk 108
3227 CD Audenhorna
Nīderlande

Vispārīgā kontaktinformācija:

info@farmfrites.com
+31 (0)181 466888
+31 (0)181 461350

Personas dati
Kas ir personas dati? Personas dati ir jebkuri dati, kas ļauj mums identificēt jūs kā personu, piemēram, jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

Mūsu tīmekļa vietnē vairākās vietās ir pieejama kontaktinformācijas veidlapa. Jūs varat aizpildīt šo kontaktinformācijas veidlapu, lai Farm Frites ar jums sazinātos un/vai uzdotu jautājumus. Farm Frites jūsu sniegtos datus izmantos tikai šim nolūkam. Piemēram, mēs nepārdodam jūsu datus citām personām.

Ja nosūtīsiet mums e-pastu ar jautājumu vai pieprasījumu, jūsu e-pasta adrese tiks izmantota tikai, lai atbildētu uz jūsu jautājumu vai pieprasījumu.

Mēs neglabājam jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir nepieciešams, ja vien mums nav juridiska pienākuma to darīt.

Informācija, ko sniedzat Farm Frites, izmantojot tīmekļa vietni, iespējams, var tikt pārsūtīta uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), piemēram, tāpēc, ka Farm Frites uzglabā informāciju serveros, kas atrodas ārpus EEZ. Šādā gadījumā mēs nodrošināsim, ka jūsu privātuma tiesības tiek aizsargātas pirms jūsu datu nodošanas.

Sīkdatnes 
Farm Frites tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkāks apraksts par to ir atrodams mūsu sīkdatņu politikā.

Saites tīmekļa vietnē
Mūsu tīmekļa vietnē ievietotie sociālo mediju logotipi satur saites vienīgi uz attiecīgo sociālo tīklu tīmekļa vietnēm. Noklikšķinot uz šīm saitēm, jūsu personas datus apstrādās attiecīgais sociālā medija pakalpojumu sniedzējs, nevis Farm Frites.

Jūsu tiesības
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības pārbaudīt savus personas datus, kurus mēs apstrādājam. Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu labota, bloķēta vai dzēsta. Šim nolūkam jūs varat iesniegt mums rakstveida pieprasījumu. Ja vēlaties pārbaudīt savus personas datus, kurus mēs apstrādājam, četru nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemsiet šo datu pārskatu. Ja izrādās, ka apstrādājamajos personas datos ir neprecizitātes, jūs varat pieprasīt, lai mēs šos datus labojam, papildinām, dzēšam vai bloķējam.

Pieprasījumus par datu pārbaudi, labošanu un/vai iebildumiem var nosūtīt uz iepriekš norādīto adresi.

Izmaiņas Farm Frites Paziņojumā par konfidencialitāti
Farm Frites patur tiesības veikt izmaiņas šajā paziņojumā par konfidencialitāti. Jebkādas tajā veiktās izmaiņas tiks publicētas šajā tīmekļa vietnē. 

Pēdējās versijas datums: 2022. gada 25. janvāris

location icon

Jautājumi? Mēs esam šeit un labprāt jums palīdzēsim.