Growing a greener planet together


We zijn op weg naar een duurzamere wereld. Als wereldwijd toonaangevende voedselproducent heeft Farm Frites de kans en de verantwoordelijkheid om deze ontwikkeling te versnellen.

Aardappelen zitten boordevol belangrijke voedingsstoffen en zijn essentieel om onze groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien. Als belangrijke speler in deze branche nemen wij het voortouw om de hele aardappelketen, van boer tot bord, duurzamer te maken. Door samen te werken met telers, leveranciers, klanten, overheden en onderwijsinstellingen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen niet alleen vandaag maar ook morgen van heerlijke aardappelproducten kan genieten. Lees meer over hoe we in onze zeven aandachtsgebieden aan een groenere toekomst werken.

Klimaatverandering & energie

Het verminderen van de CO2-uitstoot is essentieel om klimaatverandering tegen te gaan. Bij Farm Frites dragen we op twee manieren bij aan deze wereldwijde inspanning: We verbeteren onze energie-efficiëntie. Dit betekent dat we meer producten maken met minder energie, voornamelijk door onze productielijnen te optimaliseren. Daarnaast maken we steeds meer gebruik van duurzame energie zoals bio-energie, wind, waterkracht en zonne-energie.

Duurzame landbouw

De aardappel is het op drie na grootste voedselgewas ter wereld en speelt daarom een onmisbare rol in de wereldwijde landbouw. De aardappel is niet alleen voedzaam, veelzijdig en goedkoop, maar het is ook een van de 'groenste' gewassen als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen en waterverbruik. Daarom gelooft Farm Frites dat duurzame aardappelteelt het fundament is voor een groene toekomst. Elke dag maken we de aardappelteelt een stukje duurzamer om daarmee onze impact op ecosystemen en biodiversiteit te minimaliseren.

Watermanagement

Waterschaarste is een wereldwijd probleem met verstrekkende gevolgen voor het menselijk welzijn en het ecologisch evenwicht. Farm Frites is vastbesloten om duurzaam om te gaan met grondstoffen en ons schoonwaterverbruik te verminderen. Dit doen we door onze productie efficiënter te maken en meer water te hergebruiken door middel van waterzuiveringstechnieken zoals omgekeerde osmose.

Duurzame verpakkingen

Farm Frites gebruikt verpakkingen die het milieu zo min mogelijk belasten. Dit houdt in dat we zo min mogelijk en volledig recyclebaar verpakkingsmateriaal gebruiken met volledig behoud van onze productkwaliteit.

Product

Farm Frites maakt zich sterk voor aardappelproducten van een constante hoge kwaliteit en veiligheid en de hoogste normen van transparantie en verantwoorde marketing. Ons uiteindelijke doel is om niet alleen aan de veranderende verwachtingen van onze klanten te voldoen, maar deze te overtreffen. Door voedzame, verantwoord geproduceerde producten aan te bieden, winnen en behouden we het vertrouwen van consumenten die over de hele wereld van onze aardappelproducten genieten.

Voedselverspilling

Door voedselverspilling te beperken, is er meer voedsel beschikbaar voor de meest kwetsbaren, wordt het milieu minder belast en gaan we klimaatverandering tegen. Ons volledige productieproces is erop gericht om de hele aardappel te gebruiken. Momenteel wordt meer dan 99% van onze aardappelen gebruikt of hergebruikt.

Mens en gemeenschap

Onze mensen zijn het kloppende hart van ons bedrijf. Dankzij hun vaardigheden, gedrevenheid en toewijding kunnen we het elke dag beter doen. We zijn trots op onze inclusieve werkomgeving waar diversiteit wordt gewaardeerd en iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Daarnaast helpen we de gemeenschappen waar we deel van uitmaken door een goede buur te zijn en actief betrokken te zijn.

Sustainable agriculture

As the fourth largest food crop worldwide, the potato holds an indispensable role in global agriculture. Not only is it nutritious, versatile, and cost-effective, but it's also one of the 'greenest' crops when it comes to greenhouse gas emissions and water usage. That is why Farm Frites believes sustainable potato cultivation is a cornerstone of a green tomorrow. Every day, we are making potato cultivation more sustainable, in an effort to minimise our impact on ecosystems and biodiversity.

Water management

Water scarcity is a global crisis with far-reaching implications for both human well-being and ecological balance. Farm Frites is steadfastly committed to sustainable resource management and to reducing its fresh water intake. We achieve this by making our production more water efficient and by increasing the share of water that we reuse, through water purification techniques such as reverse osmosis.

Sustainable packaging

Farm Frites uses packaging with the smallest possible environmental impact. This involves minimising the amount of packaging material required as well as using fully recyclable material, while ensuring the quality of our products is fully retained.

Product

Farm Frites is committed to consistently delivering potato products of excellent quality and safety, while upholding the highest standards of transparency and responsible marketing. Our ultimate goal is not just to meet, but to exceed the evolving expectations of our customer base. By providing nutritious, responsibly-produced offerings, we continuously earn and maintain the trust of consumers who enjoy our potato products all over the globe.

Food Waste

Reducing food waste increases the availability of food for the most vulnerable, mitigates environmental impact and combats climate change. Our entire production process has been set up to ensure nearly full usage of our potatoes, with over 99% of our potatoes either being used or reused.

People and community

Our people are the beating heart of our company. Their skill, drive, and dedication allow us to do better every day. We pride ourselves on cultivating an inclusive work environment that values diversity and empowers individuals to reach their full potential. Beyond our offices and factories, we are deeply committed to helping the communities we are a part of to thrive, as good neighbours and active contributors.

Sus qoute

We zijn niet zomaar een voedselproducent, maar een actieve speler in de duurzame revolutie.

Piet de Bruijne - Directeur Farm Frites

image-sus-report-2022-open landscape

Farm Frites sustainability report

Wil je meer weten over duurzaamheid bij Farm Frites? Download dan ons duurzaamheidsverslag 2022: 'Growing a Greener Planet Together'.

location icon

Vragen? We helpen je graag.