Farm Frites plaatst natuurlijke geluidswal tegen geluidsoverlast

Farm Frites in Oudenhoorn maakt een natuurvriendelijke geluidswal tussen het Farm Frites- fabrieksterrein, het sportcomplex Vlotbrug en de woonwijk Kooistee. Farm Frites wil met de wal de geluidsoverlast voor de woonwijk verminderen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de groei van de bijenstand. Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. Dit is zowel voor de landbouw als de natuur rampzalig. Bijen zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten en voedselgewassen op aarde.

Img 0440

Advies Bijenhelpdesk voor geluidswal

In oktober 2019 wordt de geluidswal ingezaaid en aangeplant. De geluidswal is zo’n 500 meter lang, 7 meter hoog en 12 meter breed. De grond voor de geluidswal bestaat uit grondresten die zijn meegekomen met de aangeleverde aardappelen. Farm Frites heeft aan de Groene Cirkels Bijenhelpdesk advies gevraagd over de inrichting. Zo stelt de Groene Cirkels Bijenhelpdesk onder andere voor de wal in te zaaien met kruidenrijk grasland en te zorgen voor een lange periode van bloeiende bloemen. Dit maakt van de geluidswal een thuis voor wilde bijen, hommels, zweefvliegen, dagvlinders, vogels en kleine zoogdieren en amfibieën. De geluidswal is een schakel in de ontwikkeling van een groot Zuid-Hollands bijenlandschap.

Groene Cirkels partnerschap

In een partnerschap met Wageningen Universiteit, HAS Hogeschool en provincie Zuid-Holland werkt Farm Frites aan de verduurzaming van haar productieketen. Naast de inspanningen voor een klimaatneutrale fabriek en keten zetten de partners zich in voor een gezonde voedingsbodem voor de aardappel en de versterking van de biodiversiteit.

Bekijk het advies van de Groene Cirkels Bijenhelpdesk. Opgesteld door ecologen van Wageningen Environmental Research van de Wageningen Universiteit.

Img 0461
Bee 4274633 1920
Categorie