Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle online en interactieve diensten van Farm Frites ...

Farm Frites hecht veel waarde aan kwaliteit, in de breedste zin van het woord. Dit geldt uiteraard ook voor de bescherming van uw privacy- en persoonsgegevens. Wij gaan hier te allen tijde zorgvuldig mee om en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze niet onrechtmatig worden gebruikt. Dit betekent dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan Farm Frites heeft verstrekt. In deze Privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Farm Frites is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze website. Onze contactgegevens zijn:

Farm Frites International B.V.

Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn
Nederland

Algemene contactgegevens:

info@farmfrites.com
0031 (0)181 466888
0031 (0)181 461350

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, e-mailadres.

Op onze website staat op verschillende plekken een contactformulier. Door het invullen van dit contactformulier geeft u aan dat u wenst dat Farm Frites contact met u opneemt en heeft u de mogelijkheid om uw vraag te stellen. De door u verstrekte gegevens gebruikt Farm Frites alleen voor dit doel. Zo verkopen wij uw gegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen.

Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

Het kan voorkomen dat informatie die u via de website aan Farm Frites verstrekt, wordt doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat Farm Frites informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien deze doorgifte plaatsvindt zullen wij er voordat deze doorgifte plaatsvindt, op toezien dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.

Cookies 

Farm Frites maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die  op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de Farm Frites website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookies terugsturen. Dit proces is noodzakelijk voor de functionaliteit en effectiviteit van de website.

Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

Cookies kunnen ook dienen om uw browser en uw bezoek uniek te herkennen. Aan de hand hiervan kunnen wij analyseren hoe bezoekers zich over een site bewegen, de effectiviteit van online reclamecampagnes meten en op basis van surfgedrag, relevante advertenties tonen. Deze cookies worden ook wel ‘analyse cookies’ genoemd. Uit deze cookies valt niet af te leiden wie u bent, wel op welke wijze u onze website bezoekt.

Google Analytics

Om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk  te verbeteren, maakt Farm Frites daarnaast gebruik van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen, wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden of andere Google diensten te gebruiken. 

Links op de website

De social media logo’s op onze website bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Door het klikken op deze links, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende sociale media dienst en dus niet meer door Farm Frites.

Uw rechten 

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor aan ons schriftelijk een verzoek doen. Indien u inzage wenst, ontvangt u van ons binnen vier weken na aanvraag een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan bovengenoemd adres.

Aanpassen Privacy Farm Frites

Farm Frites behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. 

Datum laatste versie: 14 oktober 2020