Polityka prywatności

Farm Frites przywiązuje ogromną wagę do jakości w najszerszym tego słowa znaczeniu, dotyczy to również ochrony prywatności i danych osobowych.

Farm Frites przywiązuje wielką wagę do jakości, w najszerszym znaczeniu tego słowa. Nie trzeba dodawać, że dotyczy to również ochrony prywatności i danych osobowych. Będziemy obchodzić się z tymi danymi bardzo ostrożnie przez cały czas i zrobimy wszystko, co możliwe, aby upewnić się, że dane te nie są wykorzystywane niezgodnie z prawem. Oznacza to, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów, w których zostały przesłane do Farm Frites. W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz ogólne informacje dotyczące sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe.

Jak mogą Państwo się z nami skontaktować? 

Telefonicznie: 59 86 37 500 

e-mailem na adres: rodo@farmfrites.pl                                        

listownie: ul. Staromiejska 17E, 84-300 Lębork

Ogólne informacje kontaktowe:

info@farmfrites.com
0031 (0)181 466888
0031 (0)181 461350

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farm Frites International B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Lęborku, 84-300, przy ul. Staromiejskiej 17E, NIP 2040000941, REGON 220212341, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 00002514172.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Posiadane dane przetwarzamy aby kontaktować się z Państwem telefonicznie i mailowo w związku bieżącymi działaniami handlowymi, przedstawiać Państwu nowe produkty i usługi dopasowane do Państwa potrzeb, a także wysyłać do Państwa newslettery/mailingi.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie

Pliki cookies

Farm Frites używa plików cookies na swojej stronie internetowej. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym przez przeglądarkę internetową, na żądanie naszej strony internetowej. Dzieje się tak, gdy odwiedzają Państwo stronę Farm Frites. Następnie przeglądarka zwróci treść plików cookies przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej. Ten proces jest niezbędny do zapewnienia funkcjonalności i skuteczności strony internetowej.

Pliki cookies przechowywane na stronie są plikami funkcjonalnymi. Zapewniają one prawidłowe działanie witryny. Używane są, na przykład, do zapamiętywania informacji w formularzu kontaktowym lub do odczytu ustawień przeglądarki, w celu dokładnego wyświetlenia strony internetowej na ekranie.

Pliki cookies mogą również służyć do identyfikacji przeglądarki i wizyty użytkownika. Na tej podstawie możemy przeanalizować sposób, w jaki odwiedzający poruszają się po naszej stronie, mierzyć skuteczność kampanii reklamowych online i wyświetlać odpowiednie reklamy w oparciu o zachowanie podczas przeglądania strony. Tego typu pliki cookies są również nazywane plikami analitycznymi. Nie ujawniają one Państwa tożsamości, jedynie sposób, w jaki korzystają Państwo z naszej witryny.

Google Analytics

Aby monitorować korzystanie z naszej witryny i zwiększyć komfort użytkownika, Farm Frites wykorzystuje narzędzie do analizy statystyk serwerów www – Google Analytics. Informacje zbierane za pomocą plików cookies z Google Analytics są rejestrowane przez Google w taki sposób, że nie można ich powiązać z konkretną osobą. Google nie posiada uprawnień do korzystania z informacji gromadzonych przez Analytics do swoich własnych celów lub do innych usług Google.

Linki na stronie internetowej

Logotypy mediów społecznościowych na naszej stronie zawierają jedynie odnośniki do tych stron. Po kliknięciu w dany link, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez właściwe media społecznościowe, a nie przez Farm Frites.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz, w zależności od wykonywanych czynności:

1. zawarcie i wykonanie umowy z Farm Frites

2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Farm Frites (np. wystawienie faktury)

3. prawnie uzasadniony interes Farm Frites (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Farm Frites na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot)

4. jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne

Co zrobić gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Mogą wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Państwa adres e-mail.

Jakie mają Państwo prawo w stosunku do swoich danych?

1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych.

Zmiany dotyczące Polityki Prywatności

Farm Frites zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.

Data ostatniej aktualizacji: 1 Maja 2018r.