Wspólne budowanie bardziej ekologicznej planety

wereldbol

Świat zmierza w kierunku zrównoważonej gospodarki. Jako wiodący na świecie producent żywności, Farm Frites ma zarówno możliwość, jak i obowiązek przyspieszenia tej zmiany. Określiliśmy siedem obszarów, w których nasza organizacja może wywrzeć największy wpływ, pracując wspólnie na rzecz lepszej, bardziej sprawiedliwej i bardziej ekologicznej przyszłości.

Ziemniaki, bogate w niezbędne składniki odżywcze, są istotną rośliną uprawną zapewniającą żywność dla rosnącej populacji świata. Jako kluczowy gracz w tej dziedzinie, prowadzimy działania mające na celu uczynienie całego łańcucha dostaw ziemniaków bardziej zrównoważonym, od gospodarstwa do stołu. Współpracując z rolnikami, dostawcami, klientami, rządami i instytucjami edukacyjnymi, możemy zapewnić, że każdy będzie mógł cieszyć się pysznymi produktami ziemniaczanymi dziś i jutro. Przeczytaj więcej o tym, jak pracujemy na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości w siedmiu głównych obszarach.

Sustainability Report Movie 2022

Zmiany klimatu i energia

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania zmian klimatycznych. W Farm Frites przyczyniamy się do tego globalnego wysiłku na dwa sposoby. Po pierwsze, poprawiamy naszą efektywność energetyczną, co oznacza, że możemy wytwarzać więcej produktów przy mniejszym zużyciu energii, głównie poprzez optymalizację naszych linii produkcyjnych. Zwiększamy również użycie energii odnawialnej, takiej jak bioenergia, energia wiatrowa, wodna i słoneczna.

Zrównoważone rolnictwo

Ziemniak, jako czwarta co do wielkości upraw roślina uprawna na świecie, odgrywa niezastąpioną  rolę w globalnym rolnictwie. Jest nie tylko pożywny, wszechstronny i opłacalny, ale jest także jedną z najbardziej "zielonych" upraw, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych i zużycie wody. Dlatego Farm Frites wierzy, że zrównoważona uprawa ziemniaków jest kamieniem węgielnym bardziej ekologicznego jutra. Każdego dnia czynimy uprawę ziemniaków bardziej zrównoważoną, starając się zminimalizować nasz wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Niedobór wody stanowi globalny kryzys o daleko idących konsekwencjach zarówno dla dobrobytu ludzi, jak i równowagi ekologicznej. Farm Frites nieustannie angażuje się w zrównoważone zarządzanie zasobami i zmniejszanie poboru świeżej wody. Osiągamy to poprzez zwiększenie wydajności naszej produkcji i zwiększenie udziału wody, którą ponownie wykorzystujemy, poprzez techniki oczyszczania wody, takie jak odwrócona osmoza.

Zrównoważone opakowania

Farm Frites używa opakowań o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. Wiąże się to z minimalizacją ilości wymaganego materiału opakowaniowego, a także wykorzystaniem materiałów w pełni nadających się do recyklingu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości naszych produktów.

Produkt

Farm Frites zobowiązuje się do konsekwentnego dostarczania produktów ziemniaczanych o doskonałej jakości i bezpieczeństwie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów przejrzystości i odpowiedzialnego marketingu. Naszym ostatecznym celem jest nie tylko spełnianie, ale i przekraczanie zmieniających się oczekiwań naszych klientów. Dostarczając pożywne, odpowiedzialnie wytwarzane produkty, stale zdobywamy i utrzymujemy zaufanie konsumentów, którzy cieszą się naszymi produktami ziemniaczanymi na całym świecie.

Marnowanie żywności

Ograniczenie marnowania żywności zwiększa dostępność żywności dla osób najbardziej potrzebujących, łagodzi wpływ na środowisko i przeciwdziała zmianom klimatycznym. Cały nasz proces produkcyjny został skonfigurowany tak, aby zapewnić prawie pełne wykorzystanie naszego surowca – ziemniaków. Ponad 99% z nich jest wykorzystywanych w całości lub ponownie wykorzystywanych.

Ludzie i społeczność

Nasi pracownicy są sercem naszej firmy. Ich umiejętności, zaangażowanie i poświęcenie pozwalają nam każdego dnia osiągać lepsze wyniki. Jesteśmy dumni z kultywowania integracyjnego środowiska pracy, które ceni różnorodność i umożliwia jednostkom osiągnięcie pełnego potencjału. Poza naszymi biurami i fabrykami jesteśmy głęboko zaangażowani w pomaganie społecznościom, których jesteśmy częścią, w rozwoju, jako dobrzy sąsiedzi i aktywni partnerzy.

Sus qoute

Jesteśmy nie tylko producentem żywności, ale także aktywnym uczestnikiem zrównoważonej rewolucji.

Piet de Bruijne - Prezes Farm Frites

image-sus-report-2022-open landscape

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju Farm Frites

Chcesz dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w Farm Frites? Pobierz nasz raport zrównoważonego rozwoju z 2022 r. "Razem dla rozwoju zielonej planety".

location icon

Pytania? Z przyjemnością Ci pomożemy.