Tõeliselt üleilmne jõud

Farm Frites asutati 1971. aastal, lähtudes kindlatest maaelu väärtustest, nagu puhtus, ehtsus, perekond ja põllumajanduslik võimekus. Me hoolime loodusest ja meid ümbritsevatest kogukondadest ning püüame teenida klientide, tarbijate, põllumajandustootjate, töötajate ja naabrite huve.

 Oleme üle 51 aasta investeerinud kartulitoodete arendamisse, taimearetusse, valimisse, töötlemisse ja pakendamisse ning tänaseks oleme uhkusega üleilmsed eksperdid. Me juhindume põhimõttest, et kvaliteet on alati esikohal ja rahulolev klient on parim reklaam.

Järgmisel kümnendil on meie eesmärk säilitada paindlikkust, mis on meile kui pereettevõttele ülitähtis ning aidanud meil teha kiireid otsuseid ja edendanud ettevõtlikkust. Meie edu ja kasvuga kaasneb aga vajadus suurendada tõhusust ning just neid kaht omadust – paindlikkust ja tõhusust – tuleb tulevikus hoolikalt tasakaalustada, et tuua kasu kõigile huvirühmadele. Me oleme uhked oma iseseisvuse ja perekondliku vaimu üle ning kindlalt otsustanud järgida pikaajalist visiooni ja viia seda ellu parimal võimalikul viisil. Me väljendame 2025. aasta strateegiat järgides ka edaspidi oma pühendust ja püüame kujuneda tõeliselt üleilmseks tegijaks.

See on meie ülemaailmse strateegia ja meie ettevõtte iga osaga seotud eesmärkide alus. See peegeldab minu lootust, et saame järgmistel aastatel koos töötada, ning ma olen täiesti kindel, et Farm Frites, meie partnerid ja töötajad saavutavad edu.

Piet de Bruijne, Farm Fritesi juhatuse esimees 

Meie missioon

Me mõistame täielikult meie klientide ja partnerite äritegevust , et aidata nende toodetel ja teenustel eristuda ning nende äri edasi arendada.

 

 Meie tulevikueesmärgid

Growing Together

Kasvatame koos kõike

Partnerlus kasvu eesmärgil

 

From Potatoes

Kartulitest

Kasutame oma maailmatasemel teadmisi kartulite kohta, et toita maailma

 

Happy Faces

Rõõmuni

Suurepärased tooted

Kestlik äri

Pidev areng

Turvalisus, tervis ja areng