En verkligt global styrka

Farm Frites startade 1971 och bygger på sunda, lantliga värderingar som ...

Farm Frites grundades 1971 och vilar på en bas av trygga och klassiska lantliga värdering som renhet, äkthet, familj och hederligt jordbruksarbete. Vi tar ansvar för naturen och miljön samt vårdar de samhällen där vi är verksamma. Vi arbetar för att uppfylla allas intressen, oavsett om det rör sig om kunder, konsumenter, jordbrukare, anställda eller boende i området.

Under mer än 45 år har vi investerat i utveckling, odling, urval, förädling och paketering av potatisprodukter. Och idag kan vi stolt säga att vi är en av de världsledande experterna på området. Vi drivs av filosofin att kvalitet alltid kommer främst och att nöjda kunder är våra bästa ambassadörer.

Nästa årtionde kommer att handla om att bibehålla den flexibilitet som är så viktig för oss som familjeföretag och som har gett oss möjlighet till snabbt beslutsfattande och ett entreprenörsdrivet tänk. Men våra framgångar och stora tillväxt skapar ett behov av ökad effektivitet. Och det är dessa två faktorer – flexibilitet och effektivitet – som vi noggrant måste försöka balansera i framtiden, till förmån för alla våra intressenter. Samtidigt som vi är mycket stolta över vår självständighet och familjeanda så är vi fast beslutna att uppnå vår långsiktiga vision och att göra detta efter allra bästa förmåga. Vi kommer att fortsätta att visa vårt engagemang i allt vi arbetar med för att leverera strategin för 2025 samt även bygga vidare på vår position som en verkligt global aktör.

Detta är grunden för vår Globala strategi och de ambitioner som vi har för varje del av vår verksamhet. Det återspeglar det sätt som jag hoppas att vi kan arbeta tillsammans på under de kommande åren. Jag är absolut övertygad om att Farm Frites, våra partner och alla medarbetare kommer att leverera allt det med framgång.

Piet de Bruijne, styrelseordförande på Farm Frites

Vår mission

Vi förstår exakt hur våra kunders och partners verksamheter fungerar och kan därför hjälpa dem att få sina produkter och tjänster att sticka ut för att bidra till framgångar i deras affärsverksamhet.

 

 Vår vision

Growing Together

Vi växer tillsammans

Partnerskap för fortsatt tillväxt

 

From Potatoes

Från potatis

Vi använder våra enorma potatiskunskaper för att föda världen

 

Happy Faces

Till glada miner

Riktigt bra produkter

Hållbar affärsverksamhet

Ständig utveckling

Säkerhet, hälsa och tillväxt