Isikuandmete kaitse avaldus

Siinne isikuandmete kaitse avaldus kehtib kõigi Farm Fritesi veebipõhiste ja interaktiivsete teenuste suhtes …

Farm Frites väärtustab kvaliteeti selle sõna kõige laiemas tähenduses. Loomulikult kehtib see ka teie eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kohta. Käsitleme teie andmeid alati hoolikalt ja teeme kõik endast oleneva, et neid ei kasutataks ebaseaduslikult. See tähendab, et teie andmeid kasutatakse ainult nendel eesmärkidel, milleks te need Farm Fritesile andsite. See isikuandmete kaitse avaldus sisaldab üldteavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme.

Farm Frites vastutab siinse veebisaidi kaudu esitatud andmete töötlemise eest. Meie kontaktandmed on:

Farm Frites International B.V.

Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn
Madalmaad

Üldised kontaktandmed:

info@farmfrites.com
0031 (0)181 466888
0031 (0)181 461350

Isikuandmed

Mis on isikuandmed? Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad meil teid isikuna tuvastada, näiteks teie nimi ja e-posti aadress.

Meie veebisaidil on mitmes kohas kontaktvorm. Võite selle täita, et paluda Farm Fritesil teiega ühendust võtta ja/või esitada küsimusi. Farm Frites kasutab teie esitatud andmeid ainult sel eesmärgil. Näiteks ei müü me teie andmeid kolmandatele isikutele.

Kui saadate meile e-kirja küsimuse või päringuga, kasutatakse teie e-posti aadressi ainult teie küsimusele või päringule vastamiseks.

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem kui vaja, välja arvatud juhul, kui me oleme selleks seadusega kohustatud.

Teavet, mida te Farm Fritesile veebisaidi kaudu esitate, võidakse edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, näiteks sellepärast, et Farm Frites säilitab teavet väljaspool EMPd asuvates serverites. Sellisel juhul tagame, et teie isikuandmete kaitsega seotud õigused on enne teie andmete edastamist tagatud.

Küpsised 

Farm Frites kasutab oma veebisaidil küpsiseid. Seda on üksikasjalikult kirjeldatud meie küpsiste kasutamise põhimõtetes.

Veebisaidil olevad lingid

Meie veebisaidil olevad sotsiaalmeedia logod sisaldavad ainult linke vastavatele sotsiaalmeedia lehekülgedele. Kui klõpsate nendel linkidel, töötleb edaspidi teie isikuandmeid asjaomane sotsiaalmeediateenus, mitte enam Farm Frites.

Teie õigused 

Juhime tähelepanu, et teil on õigus kontrollida oma isikuandmeid, mida me töötleme. Teil on ka õigus nõuda isikuandmete töötlemise parandamist, peatamist või kustutamist. Selleks võite esitada meile kirjaliku taotluse. Kui soovite tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme, saate meilt nelja nädala jooksul pärast oma taotluse esitamist ülevaate nendest andmetest. Kui selgub, et meie töödeldavad isikuandmed sisaldavad vigu, võite nõuda nende andmete parandamist, täiendamist, kustutamist või blokeerimist.

Kontrolli-, parandus- ja/või vastuväidete esitamise õigusele tuginevad taotlused võib esitada eespool nimetatud aadressil.

Muudatused Farm Fritesi isikuandmete kaitse avalduses

Farm Frites jätab endale õiguse isikuandmete kaitse avaldust muuta. Muudatused avaldatakse sellel veebisaidil. 

Viimase versiooni kuupäev: 25. jaanuar 2022