2022. gada ilgtspējas ziņojums

Ar lepnumu iepazīstinām ar Farm Frites 2022. gada ilgtspējas ziņojumu. Uzzini, ko mēs darām zaļākas nākotnes labā.

Pasaulē notiek pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku. Farm Frites atrodas šīs pārejas centrā. Mūsu darbība saistīta ar tādām kritiskām jomām kā zemkopība, pārtikas atkritumi, ūdens pārvaldība, iepakojums, klimata pārmaiņas un vēl citām. Tas nozīmē, ka mūsu spēkos ir pozitīvi ietekmēt un paātrināt šo pāreju uz labāku un zaļāku planētu.

Tāpēc ar prieku izziņojam mūsu jaunāko ikgadējo ilgtspējas ziņojumu. Šajā ziņojumā apskatām pagājušā gada progresu 2018. gadā izvirzīto zaļo mērķu sasniegšanā. Ar lepnumu dalāmies ar saviem sasniegumiem, vienlaikus atzīstot, ka ir jomas, kurās mūsu pūles varētu tikt un tiks palielinātas.

Ziņojumā arī sīkāk skaidroti soļi, ko speram, lai transformētu savu darbību. No saules paneļiem uz ražotņu jumtiem līdz jaunu, ilgtspējīgu kartupeļu šķirņu radīšanai. No rūpnīcu operatoru apmācībām optimālas efektivitātes panākšanai līdz pārtikas atkritumu samazināšanai, izmantojot no kartupeļa visu, ko iespējams. Protams, viss šis progress ir mūsu lieliskās, vairāk nekā 1500 darbinieku lielās komandas nopelns. Ziņojumā iekļautas intervijas ar vairākiem kolēģiem, kas dalās savā aizrautībā un zināšanās par ilgtspēju.

Īsāk sakot, ar lielu prieku jums nododam 2022. gada ilgtspējas ziņojumu, kopīgi turpinot mūsu ceļu uz zaļāku planētu.

Izlasi pilno ziņojumu vai kopsavilkumu šeit.