Emisja gazów cieplarnianych

Intensywność emisji gazów cieplarnianych pozostaje na podobnym poziomie.

W 2016 roku po raz pierwszy obliczyliśmy całkowity ślad węglowy dla wszystkich naszych fabryk, dla operacji uprawy ziemniaka, transportu oraz zakupionych materiałów. Emisje związane wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej i gazu ziemnego w naszych fabrykach zostały porównane z emisjami w roku 2012. Wyniki za rok 2016 to 232 kg CO2 na tonę gotowego produktu co oznacza, że w porównaniu do roku 2012 Farm Frites wyemitowała bardzo zbliżoną ilość CO2. Będziemy nadal obliczać i raportować całkowity ślad węglowy w celu określenia obszarów, które można poprawić w łańcuchu dostaw.

 

Mg 1 Extreme Hdr

 

 Dowiedz się więcej w Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022.