Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller för alla onlinetjänster och interaktiva tjänster från Farm Frites ...

Hos Farm Frites värdesätter vi kvalitet i ordets bredaste bemärkelse. Detsamma gäller naturligtvis också skyddet av din integritet och personuppgifter. Vi behandlar alltid dina uppgifter varsamt och kommer att göra allt i vår makt för att säkerställa att dessa inte används på något lagstridigt sätt. Detta innebär att dina uppgifter endast kommer att användas för de ändamål som du har angett för Farm Frites. I denna sekretesspolicy finns allmän information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Farm Frites tar ansvar för behandlingen av dina personuppgifter på den här webbplatsen.

Våra kontaktuppgifter är:

Farm Frites International B.V.
Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn
Nederländerna

Allmänna kontaktuppgifter:

info@farmfrites.com
+31 (0)181 466888
+31 (0)181 461350

Personuppgifter
Vad menas med personuppgifter? Personuppgifter är uppgifter som låter oss identifiera dig som person, genom t.ex. ditt namn eller e-postadress.

Det finns ett kontaktformulär på flera platser på vår webbplats. Du kan fylla i detta kontaktformulär och begära att Farm Frites tar kontakt med dig och/eller ställa frågor. Farm Frites använder endast de uppgifter som du lämnar för detta ändamål. Vi säljer till exempel inte dina personuppgifter till några andra parter.

Om du skickar ett e-postmeddelande med en fråga till oss eller en begäran använder vi din e-postadress för att svara på din fråga eller begäran.

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt om vi inte är skyldiga till detta genom lag.

Uppgifter som du lämnar till Farm Frites via webbplatsen kan överföras till länder utanför det Europeiska samarbetsområdet (ESS), till exempel, eftersom Farm Frites lagrar uppgifter på servrar som finns utanför ESS. Om så skulle vara fallet säkerställer vi att dina rättigheter till integritet skyddas innan uppgifterna överförs.

Kakor
Farm Frites använder kakor på sin webbplats. Detta beskrivs i detalj i våra riktlinjer om kakor.

Länkar på webbplatsen
De sociala medieloggorna på vår webbplats innehåller bara länkar till de respektive sociala mediesidorna. Om du klickar på dessa uppgifter kommer dina personuppgifter att behandlas av den relevanta sociala mediatjänsten och med andra ord inte längre av Farm Frites.

Dina rättigheter
Observera att du har rätt att granska dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att få dina personuppgifter korrigerade, spärrade eller borttagna. Du kan skicka en förfrågan till oss i skriftlig form för detta ändamål. Om du vill granska de personuppgifter som vi behandlar får du en översikt över dessa uppgifter från oss inom fyra veckor från och med din förfrågan. Om det skulle visa sig att de personuppgifter som vi behandlar innehåller felaktigheter kan du begära att vi korrigerar, kompletterar, tar bort eller spärrar dessa uppgifter.

Förfrågningar som baseras på rätten till granskning, korrigering eller invändning kan skickas till den ovanstående adressen.

Ändringar av Farm Frites sekretesspolicy
Farm Frites förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Ändringar kommer att publiceras på den här webbplatsen.

Datum för den senaste utgåvan: 25 januari 2022

location icon

Har du några frågor? Vi finns här och hjälper dig gärna.