Hållbarhet

wereldbol

Tillsammans gör vi världen grönare

I världen håller man på att övergå till en hållbar ekonomi. I egenskap av världsledande livsmedelsproducent har Farm Frites både möjlighet och ansvar att påskynda den här förändringen.

Potatis som fullständigt kryllar av livsnödvändiga näringsämnen är en väsentlig gröda som ger mat åt vår växande befolkning i världen. Som en nyckelaktör på området tar vi täten för att göra hela potatis-leveranskedjan hållbarare, från bondgård till gaffel. Genom vårt samarbete med lantbrukare, leverantörer, kunder, statliga myndigheter och utbildningsinrättningar går vi i god för att alla och envar kan njuta av utsökta potatisprodukter både idag och imorgon. Läs mer om hur vi arbetar mot en grönare framtid i våra sju fokusområden.

Film om hållbarhetsrapport för 2022

Klimatförändringar och energi

Det är helt avgörande att vi minskar koldioxidutsläppen om vi ska hejda klimatförändringarna. På Farm Frites drar vi vårt strå till stacken på två sätt över hela världen. Först och främst förbättrar vi energieffektiviteten, vilket innebär att vi kan producera fler produkter med mindre energi, huvudsakligen genom att optimera våra produktionslinjer. Vi ökar även vår andel förnbybar energi, med till exempel bioenergi, vind, hydro och solceller.

Hållbart jordbruk

Potatisen, som är den fjärde största livsmedelsgrödan, intar en oumbärlig ställning i det globala jordbruket. Det är inte bara det att den är näringsrik, mångsidig och kostnadseffektiv, utan den är även en an världens grönaste grödor. Därför är vi på Farm Frites övertygade om att hållbar potatisodling är en hörnsten i en grön framtid. Vi gör potatisodling alltmer hållbar dag för dag, eftersom vi vill minimera vår påverkan på ekosystemen och mångfalden.

Vattenhantering

Bristen på vatten är en global kris med långtgående konsekvenser för både människors hälsa och den ekologiska jämvikten. På Farm Frites arbetar vi stadigt mot hållbar resurshantering och för att reducera intaget av färskvatten. Vi åstadkommer detta genom att göra produktionen mer vattensnål och genom att öka andelen vatten som vi återanvänder med vattenreningsmetoder, till exempel omvänd osmos.

Hållbara förpackningar

På Farm Frites använder vi minsta möjliga förpackningar med så lite miljöpåverkan som det bara går. Detta medför att vi minimerar den mängd förpackningsmaterial som krävs och använder fullständigt återvinningsbara material samtidigt som vi säkerställer att produktkvaliteten aldrig påverkas.

Produkt

Farm Frites strävar efter att alltid leverera potatisprodukter av utmärkt kvalitet och med säkerhet samtidigt som vi värnar om våra höga standarder om transparens och ansvarsfull marknadsföring. Vårt yttersta mål är inte bara att tillmötesgå, utan att överträffa de förväntningar som kommer från vår kundbas. Genom att tillhandahålla näringsrika och ansvarsfullt framtagna produkter förtjänar och upprätthåller vi tilliten hos kunderna som avnjuter våra potatisprodukter runtom i världen.

Livsmedelsavfall

När andelen matsvinn reduceras ökar tillgången på livsmedel för de mest sårbara, belastningen på miljön lindras och man sätter käppar i hjulet för klimatförändringarna. Vi har ställt in hela vår produktionsprocess på att använda så gott som allt av potatisen och över 99 % av vår potatis antingen används eller återanvänds.

Personalen och samhället

Personalen utgör själva navet i vårt företag. Tack vare deras skicklighet, driv och hängivenhet gör vi bättre ifrån oss varje dag. Vi är stolta över att skapa en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter mångfald och hjälper människor att nå sin fulla potential. Bortsett från våra kontor och fabriker är vi mycket angelägna om att hjälpa de grupper som vi är del av, till exempel grannar och aktiva medverkande så att de trivs med tillvaron.

Sus qoute

Vi är inte bara en livsmedelsproducent, utan även en aktiv aktör i den hållbara revolutionen.

Piet de Bruijne - ordförande för Farm Frites

image-sus-report-2022-open landscape

Farm Frites hållbarhetsrapport

Nyfiken på att läsa mer om hållbarhet hos Farm Frites? Hämta vår hållbarhetsrapport för 2022, ”Tillsammans gör vi världen grönare”.

location icon

Har du några frågor? Vi finns här och hjälper dig gärna.