Livsmedelskvalitet och säkerhet

Som livsmedelsproducent är våra produkter en källa till näring för människor i hela världen. Detta gör att vi bär ett orubbligt ansvar för att leverera produkter som uppfyller de allra högsta standarderna för kvalitet och livsmedelssäkerhet. Hela vår verksamhet är nischad för att upprätthålla vårt åtagande för varje steg vi tar. Från bondgård till lagring och från lagring till leverans. Vi tar det ett steg längre för att garantera att våra produkter både är säkra att äta och av enastående kvalitet.

20230530_FarmFrites_WillekeMachiels_LR_018_1G1A8857

Odling av livsmedelssäker, kvalitetspotatis

Leveransen av utmärkta produkter utgår från fältverksamheten. I hela världen bedriver våra lantbrukare sina verksamheter enligt en GlobalGAP-certifiering för livsmedelssäkerhet som kompletteras av lokala auktorisationer, till exempel VVA eller Vegaplan i Västeuropa. Lantbrukare bibehåller endast livsmedelscertifieringen förutsatt att de efterlever lokal och nationell lagstiftning om säker och hygienisk livsmedelsproduktion, något som verifieras av en oberoende kontrollant en gång om året. Före leverans är lantbrukare dessutom skyldiga att inkomma med odlingsrapporter varav det ska framgå att växtskyddsmedel används enligt lag under tillväxtprocessen.

20211717_FarmFrites_HCH-003-3E4A6466

Produktion av livsmedelssäkra, pommes frites av högsta kvalitet

Innan våra produkter lämnar våra anläggningar utför vårt superkompetenta team omfattande kontroller, både under och efter tillverkningsprocessen. Dessa nagelfarna utvärderingar genomförs i våra egna kvalitetssäkringslabb och i godkända externa labb. Testen och bedömningarna innefattar sensoriska bedömningar, mikrobiologiska och kemiska analyser.

Men vårt åtagande att leverera kvalitet och säkerhet slutar inte med våra färdiga produkter. Det framgår också av vår kontinuerliga övervakning av förpackningsmaterial, lagerlokaler och transporter. Vi åstadkommer detta genom vårt nära samarbete med våra partners i leveranskedjan där vi ständigt finslipar våra rutiner och anpassar oss till våra riktmärken för kvalitet och säkerhet på ett effektivt och ekologiskt sätt.

20230530_FarmFrites_WillekeMachiels_LR_024_1G1A8901

Spårning och provtagning

Det är alltid möjligt att spåra vår potatis och det betyder att vi kan fastställa från vilken bondgård eller till och med exakt vilken åker de kommer ifrån. Detta gör att vi kan agera snabbt och effektivt om det skulle inträffa några incidenter som har samband med kontaminering eller livsmedelsburna sjukdomar.

Innan potatisen tas upp på produktionslinjen utför vi flera olika preliminära prover på våra potatispartier. När potatisen transporteras till en produktionsanläggning tar vi ett prov för att fastställa kvaliteten och hållbarheten för olika produkter. Före lagring bedömer vi olika mätparametrar som t.ex. genomsnittlig längd, storlek, defekter och vikt under vatten. Ingen av dessa faktorer förändras under lagringssäsongen. Till sist genomför vi ytterligare ett prov av potatis som görs till pommes frites och olika parametrar utvärderas.

Farm Frites kvalitet

På Farm Frites är vi stolta över alla våra certifieringar som intygar de utomordentliga standarderna:

checkmark icon

BRC British Retail Consortiums globala standarder för livsmedelssäkerhet

checkmark icon

IFS internationella standarder för livsmedelssäkerhet

checkmark icon

Halal för pommes frites, potatisplättar och pannkakor

checkmark icon

Kosher för pommes frites, potatisplättar och pannkakor

checkmark icon

RSPO rundabordskonferens om hållbar palmolja

Vårt engagemang för säkerhet, kvalitet och hållbarhet framgår även av:

●      Uppförandekoden
●      Hållbarhetsrapporten 2022

location icon

Har du några frågor? Vi finns här och hjälper dig gärna.