Kestlikkuse hindamise kontrollnimekiri

Meie hinnangul on meie kasutatavad kartulid saavutanud põllumajandustootjate kestlikkuse kontrollnimekirja alusel vähemalt pronkstaseme. Kontrollnimekirja abil hinnatakse kestlikku põllumajandust mitmesuguste näitajate alusel, alates veemajandusega seotud kuni sotsiaalmajanduslike teguriteni. Pronkstase on algtase ja järgmistel aastatel on meie eesmärk seda säilitada ning suurendada kestlikult kasvatatud kartulite osakaalu hõbe- ja kuldtasemeni. Jätkame koostööd kartulikasvatajatega, et suurendada tarneahela kestlikkust.

20090418 01
(Fork)