Kestlik tarneahel

Tõhus ja jätkusuutlik transport ja logistika on meie tarneahela lahutamatu osa. See kehtib nii selle eeletapi (põllumajandustootjalt tehasesse) kui ka järeletapi transpordi (tehastest külmhoonetesse ja sealt edasi meie klientidele üle 100 riigis) kohta.

Meie transpordi- ja logistikategevus nõuab märkimisväärselt energiat ja ressursse, sest kartulitooted transporditakse maanteel ja lähimereveo teel üle Euroopa ning eksporditakse üle maailma kaugmeretranspordi kaudu. Euroopas, sealhulgas Ühendkuningriigis, mis on üks meie põhiturgudest, korraldasime klientidele tarnimiseks üle 51 000 eeletapi vedu, mille keskmine vahemaa oli 800 kilomeetrit. Kaugmeretranspordi teel veeti üle 4500 konteineri keskmiselt 14 500 kilomeetri kaugusele.

Rsz Farm Logix Trucks