Checklista för hållbarhetsutvärdering

Enligt våra uppskattningar har all potatis som vi levererar uppnått minst bronsnivån i checklistan för Hållbart lantbruk (Farmer Sustainability, FSA). FSA-checklistan används för att mäta jordbrukets hållbarhet inom en mängd olika områden, med allt från hantering av vatten till socioekonomiska faktorer. Bronsnivån är den lägsta nivån och vårt mål under de kommande åren är att bibehålla denna nivå för hela utbudet och även ta delar av produktionen till silver- och guldnivån. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med våra potatisodlare för att utveckla hållbarheten längs hela leveranskedjan.

 

20090418 01

 

 Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2021.