Potatisexperter

Vi har potatisodlandet i blodet. Farm Frites grundare var ju trots allt potatisodlare och hans kunskaper har gått i arv från generation till generation. Under årens lopp har Farm Frites växt till att bli en av världens största odlare av mat- och utsädespotatis.

Potatisexperter

Agronomerna på Farm Frites ger råd till odlare över hela världen. Detta internationella team består av specialister som flyger runt hela jordklotet samt även lokala agronomer som har ansvar för potatisproduktionen.

Detta internationella team av agronomer har stora kunskaper och erfarenheter vad gäller potatisodling och vi på Farm Frites anser att det är viktigt att dela med oss av dessa.

China 3

Därför anordnar vi lantbrukskonferenser flera gånger per år där hela teamet bjuds in för att dela med sig av information om ett stort antal ämnen relaterade till jordbruk. Internationella fokusgrupper skapades 2015 för att jobba med specifika frågor.

Corporate