Det är med stor glädje som vi lägger fram Farm Frites hållbarhetsrapport för 2022. Läs mer om hur vi arbetar mot en grönare morgondag.

I världen håller man på att övergå till en hållbar ekonomi. Farm Frites intar en nyckelroll nu när omvandlingen utspelar sig. Genom våra verksamheter kommer vi i kontakt med avgörande områden, till exempel jordbruk, matsvinn, vattenhantering, förpackning, klimatförändringar och mycket mer. Det betyder att vi har möjlighet att påverka omvandlingen mot en bättre och grönare planet i positiv riktning.

Därför känns det roligt att meddela att vår senaste utgåva av den årliga hållbarhetsrapporten nu är här. I denna senaste utgåva tar vi upp hur framgångsrika vi var förra året med att uppnå de gröna mål som vi fastställde under 2018. Vi är stolta över att berätta om vad vi har åstadkommit samtidigt som vi inser att det finns områden där vi behöver arbeta hårdare.

I rapporten tittar vi också närmare på de åtgärder som vi vidtar för att omvandla verksamheten. Från solcellspaneler på fabrikstak till utveckling av nya hållbara potatissorter. Och från utbildning av fabriksoperatörer för att öka effektiviteten till att minimera matsvinnet genom att ta vara på så mycket av potatisen som möjligt. Självklart har vi vårt otroliga team med fler än 1 500 kolleger att tacka för alla framsteg som vi gör. I rapporten presenteras intervjuer med flera av våra kolleger som delar sin passion och hållbara specialkunskaper med oss.

Kort sagt är det ett stort nöje att få dela med oss av innehållet i vår hållbarhetsrapport för 2022 när vi nu fortsätter resan mot en grönare värld tillsammans.

Läs den fullständiga rapporten eller sammanfattningen här. Det är med stor glädje som vi lägger fram Farm Frites hållbarhetsrapport för 2022.
Läs mer om hur vi arbetar mot en grönare morgondag.

I världen håller man på att övergå till en hållbar ekonomi. Farm Frites intar en nyckelroll nu när omvandlingen utspelar sig. Genom våra verksamheter kommer vi i kontakt med avgörande områden, till exempel jordbruk, matsvinn, vattenhantering, förpackning, klimatförändringar och mycket mer. Det betyder att vi har möjlighet att påverka omvandlingen mot en bättre och grönare planet i positiv riktning.

Därför känns det roligt att meddela att vår senaste utgåva av den årliga hållbarhetsrapporten nu föreligger. I den här senaste utgåvan tar vi upp hur framgångsrika vi var förra året med att uppnå de gröna mål som vi fastställde under 2018. Vi är stolta över att berätta om vad vi har åstadkommit samtidigt som vi inser att det finns områden där vi behöver arbeta hårdare.

I rapporten tittar vi också närmare på de åtgärder som vi vidtar för att omvandla verksamheten. Från solcellspaneler på fabrikstak till utveckling av nya hållbara potatissorter. Och från utbildning av fabriksoperatörer för att öka effektiviteten till att minimera matsvinnet genom att ta vara på så mycket av potatisarna som möjligt. Självklart har vi vårt otroliga team med fler än 1 500 kolleger att tacka för alla framsteg som vi gör. I rapporten presenteras intervjuer med flera av våra kolleger som delar sin passion och hållbara specialkunskaper med oss.

Kort sagt är det ett stort nöje att få dela med oss av innehållet i vår hållbarhetsrapport för 2022 när vi nu fortsätter resan mot en grönare värld tillsammans.

Läs den fullständiga rapporten eller sammanfattningen här.

location icon

Har du några frågor? Vi finns här och hjälper dig gärna.