Energi- och vattenförvaltning

Vi har minskat både energi- och vattenförbrukningen.

Energiförbrukningen har minskats med cirka 0,3 gigajoule per ton färdiga produkter. Jämfört med 2012 har vattenförbrukningen minskats med cirka 200 liter per ton färdiga produkter. Vårt fokus under de kommande åren är att fortsätta att sänka denna förbrukning men även att öka mängden förnybar energi som vi använder. Vi jobbar även hårt för att öka mängden återvunnet vatten på våra anläggningar.

 

Duurzaamheid Water

 

Läs mer om detta i vår Hållbarhetsrapport 2022.