Kasvuhoonegaaside heitkogused

Kasvuhoonegaaside heite mahukus on jäänud samaks.

Oleme arvutanud välja kõigi oma tehaste, kartulikasvatuse, transpordi ja muude ostetud materjalide kogu CO₂ jalajälje. Heitkoguseid, mis on seotud üksnes elektri ja maagaasi kasutamisega meie tehastes, võrreldi 2012. aastaga ja need püsisid samal tasemel – umbes 232 kg CO₂ ühe tonni valmistoote kohta. Jätkame oma kogujalajälje arvutamist ja aruandlust, et tuvastada tarneahelas parandamist vajavad valdkonnad.

 

Mg 1 Extreme Hdr