Energia- ja veemajandus

Nii meie energia- kui ka veekasutus on vähenenud.

Energiatarbimine vähenes ligikaudu 0,3 gigadžaulile tonni valmistoote kohta. Võrreldes 2012. aastaga vähenes veetarbimine ligikaudu 200 liitrit tonni valmistoote kohta. Järgmistel aastatel keskendutakse tarbimise jätkuvale vähendamisele, aga ka taastuvenergia ja vee taaskasutamise osakaalu suurendamisele meie tehastes.

Duurzaamheid Water