Tooraine-, tootmis- ja toidujäätmed

99,8% kõigist meie jäätmevoogudest suunatakse korduskasutusse. Ainult väike osa meie jäätmetest läheb põletamisele ja isegi selle käigus toodetakse energiat. 50% meie jäätmetest kasutatakse loomasööda või teiste tööstusharude toorainena. Ülejäänud osa lagundatakse või kompostitakse. Umbes 1% võetakse ringlusse.

Energie