Toiduohutus

Farm Fritesis on toiduohutus alati esikohal. Me teeme kõik endast oleneva, et see tagada. Toiduohutus algab algusest – kartulist. Farm Frites kasutab eri süsteeme, et kontrollida saaki ja tagada jälgitavus igal ajal.

 

Toiduohutus

Farm Frites püüab alati täielikult tagada oma toiduainete ohutuse. Igal Farm Fritesi kartulikasvatajal peab oma asukohast sõltumatult olema Global GAP toiduohutuse sertifikaat. Kohaldatakse ka muid kohalikke toiduohutuse sertifitseerimissüsteeme, nagu VVA või Vegaplan Lääne-Euroopas.

Toiduohutuse sertifikaat tagab vastavuse konkreetse piirkonna või riigi hügieeni- ja toidutootmisstandarditele. Igal aastal hindab sõltumatu audiitor, kas tootja toidu võib ohutuks tunnistada. Kõik kasvatajad peavad esitama ka nädal enne tarnimist dokumendi oma väetamisprogrammi kohta, millest nähtub, et kasvatamise ajal kasutati ainult lubatud taimekaitsevahendeid.

 

Eelproovide võtmise ja kvaliteedikontrolli süsteemid

Kõik töödeldavad kartulid läbivad eelproovid. Eelproovide võtmine tähendab, et proov võetakse põllul saagi koristamise ja tehasesse transportimise ajal. Seda tehakse kvaliteedi määramiseks, et teaksime täpselt, millisteks toodeteks kartulit saab kasutada.

Me võtame ka proovid ladustatavatest kartulitest, et teaksime täpselt, millist kvaliteetset kartulit me ladustame ja kus. Me hindame keskmist pikkust, suurust, silmi (defekte) ja erikaalu, kuna need tegurid ei muutu ladustamise ajal. Proovid võetakse uuesti vahetult enne tarnimist ja seekord hinnatakse ka värvi pärast küpsetamist.

Mg 8935 Small

 

Juhtimissüsteemid  

 

Kogu maailm

Farm Fritesi seireprogrammi rakendatakse, et kontrollida kõiki kartulipõlde kasvatamise ajal igal nädalal kontrollnimekirja abil. Nii saab kavandada väetamist ja niisutamist ning ennetada haigusi ja muid defekte.

Kasutame mitmesuguseid nüüdisaegseid tehnoloogiaid, et tagada vee, väetiste ja pestitsiidide tõhus kasutamine:

  • me kontrollime mulla niiskust andurite abil, et optimeerida kastmisprogrammi;
  • me kontrollime haiguste riski ja vähendame pestitsiidide kasutamist, kasutades ilmajaamu ja otsusetegemise abisüsteeme (Decision Support System, DSS).

 

Lääne-Euroopa

Kartulite päritolu peab olema jälgitav. Programm Crop-R sobib suurepäraselt selle jälgitavuse tagamiseks; kartulikasvatajad sisestavad oma maatükid sellesse programmi, et kartulipõllud oleksid täpselt kaardistatud. 

Me jälgime andurite abil väetiste taset mullas, põllukultuuris ja kartulis, mis võimaldab meil optimeerida väetiste kasutamist.

Bodemsensor Small